Sereno Fenn'a 4/9, 31-143, Kraków
509-241-459, 693-025-046
zwiedzaniekrakowa@gmail.com

Zagadka kryminalna – galeria